At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal,