At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima tobat orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.