At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 127

Dan apabila diturunkan satu surat sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain (sambil berkata): 'Adakah seorang dari (orang-orang muslimin) yang melihat kamu?' Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.