At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 125

Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir.