At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 119

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.