At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 116

Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.