At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 110

Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.