At-Taubah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).