Al-Baiyinah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang mysrik (akan masuk) ke dalam neraka Jahanam, mereka kekal didalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk