Al-Baiyinah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaaatan kepada-Nya dengan lurus, dan (supaya) mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus