Al-Baiyinah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

dan orang-orang yang diberi Al Kitab tidak berpecah-belah, kecuali sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata