Al-Baiyinah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

didalammya ada kitab-kitab yang lurus