Al-Baiyinah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya) sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata