Al-Qadr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan