Al-Alaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya