Al-Alaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

yang mengajar (manusia) dengan kalam