Al-Alaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

bacalah, dan Tuhanmu itu amat mulia