Al-Alaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah