Al-Alaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Maka hendaklah dia memanggil golongannya