Al-Alaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

(yaitu) umbun-umbun orang yang berdusta lagi durhaka