Al-Alaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

seorang hamba ketika ia mendirikan shalat