At-Tin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya