At-Tin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan negri (Mekkah) ini yang aman