Ad-Duha

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci