Ad-Duha

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu ceritakan