Al-Lail

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

dan ia mendustakan kebaikan