Al-Lail

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

maka Kami akan memudahkannya pada (jalan) yang mudah