Al-Lail

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

dan ia membenarkan kebaikan