Al-Lail

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

dan (Tuhannya) akan ridha (kepadanya)