Al-Lail

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

dan permulaan/dunia