Ash-Shams

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya (jiwa)nya