Ash-Shams

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

maka Dia mengilhamkan kepadanya kedurhakaanya dan ketaqwaannya