Ash-Shams

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

maka mereka mendustakannya dan menyembelihnya, maka Tuhan mereka membinasakan mereka dengan (sebab) dosa-dosa mereka, lalu Dia menyamaratakannya (dengan tanah)