Ash-Shams

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

lalu rasul Allah berkata kepada mereka: '(biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya'