Ash-Shams

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

ketika bangkit orang yang lebih celaka diantaranya