Al-Balad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

ia berkata: 'Aku telah menghabiskan harta yang banyak'