Al-Balad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

mereka itulah golongan kanan