Al-Balad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

atau orang miskin yang sangat payah