Al-Balad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

atau memberi makan pada hari kelaparan