Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: 'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut'.