Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.