Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar', (tentulah kamu akan merasa ngeri).