Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 49

(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: 'Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya'. (Allah berfirman): 'Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.