Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.