Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.