Al-Anfaal

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu), maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka.