Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

yang belum pernah dibangun serupa itu dalam negeri-negeri lain