Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

tidakkah kamu perhatikan, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad