Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan yang genap dan yang ganjil