Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

dan datang (perintah) Tuhanmu dan malaikat dengan berbaris